Cialis, som tillverkas av Eli Lilly, är troligen den mest långlivade medicinen mot impotens som finns på marknaden. Till skillnad från Viagra kan detta läkemedel ge dig förbättrad erektion under 36 timmar. I Frankrike kallas Cialis tabletten “Le weekend”, då även om du tar den under fredag eftermiddag, kan fortsätta att ha förbättrad erektion under hela helgen.

Cialis är unik eftersom inte alla män med erektil dysfunktion (ED) rekommenderas samma intag. Om en man någonsin blir ordinerad Cialis, ges han vanligen två valmöjligheter beroende på hans sexuella behov eller allmäntillstånd. Cialis kan antingen fås för daglig användning eller som 36-timmars Cialis. Därför är Cialis det enda läkemedel i gruppen fosfodiesteras typ 5-hämmare som kan intas dagligen genom sin unika doseringsutformning.

Hur fungerar det?

Cialis verkar på praktiskt taget samma sätt som de flesta fosfodiesteras typ 5-hämmare. Det slappnar av de glatta musklerna i svällkroppen (corpus cavernosum) så att blod kan strömma genom penisens artärer vilket ger förbättrad erektion.

Cialis hjälper till att öka blodflödet vid sexuell stimulering, vilket gör det möjligt att uppnå och behålla en erektion. Erektionen försvinner efter att man haft sexuellt umgänge. Man kan inte få erektion bara genom att ta Cialis. Cialis fungerar endast vid sexuell stimulering.

Cialis finns som 5 mg, 10 mg och 20 mg tabletter. Cialis kan tas en gång om dagen. Cialis kan tas från 30 minuter upp till 12 timmar före sexuell aktivitet. Effekterna av Cialis varar i ungefär 36 timmar. Det kan tas oberoende av måltid.

Vem kan ta Cialis?

Cialis kan tas av de flesta män som lider av impotens eller erektil dysfunktion.

Detta läkemedel kan också tas av män som har diabetes eller av de som genomgått operation, som prostatektomi (fått prostatan bortopererad).

Det mest lämpliga och riktiga sättet att ta Cialis är genom att rådfråga din läkare om dina problem.

Vem kan inte ta Cialis?

Du ordineras inte eller får inte ta Cialis om:

 • Du har allvarliga lever- eller njurproblem.
 • Du tar läkemedel som innehåller nitrater. Cialis ihop med nitrater kommer att orsaka plötsligt blodtrycksfall och resulterar i allvarliga problem.
 • Du har hjärtbesvär eller bröstsmärtor.
 • Du har högt eller lågt blodtryck.
 • Du använder andra receptbelagda läkemedel för befintliga hjärtsjukdomar eller andra problem. Okontrollerad läkemedelsanvändning kan orsaka allvarliga problem.

Några viktiga punkter att tänka på under eller före användning av Cialis

Innan du tar Cialis rådfråga din läkare om du har:

 • Några allergier mot mat eller mediciner.
 • Några synproblem.
 • Om du tidigare haft njur-, lever- eller hjärtproblem.
 • Om du är över 60 år eller tar några receptbelagda eller receptfria läkemedel.

Din läkare kan diagnostisera ditt problem och sannolikt börja med en lägre dos av Cialis.

Medan du använder Cialis:

 • Undvik intag av alkohol.
 • Att äta en grapefrukt eller dricka grapefruktjos tillsammans med intag av Cialis kan orsaka en del problem.

Eventuella biverkningar av Cialis

Följande biverkningar kan orsakas vid användning av Cialis:

 • Cialis som tas av patienter med hjärtproblem kan öka deras risk för att drabbas av hjärtattack eller slaganfall.
 • Yrsel och illamående.
 • Snabbare hjärtslag och lågt blodtryck.
 • Dimsyn och andra synrubbningar.
 • Sällsynt förekomst av förlängd och smärtfull erektion.
 • Allvarliga allergiska reaktioner som hudutslag, klåda och svullnad.
 • Oregelbundna hjärtslag.
 • Svår eller ihållande muskelverk och ryggsmärta.
 • Plötslig förlust av hörseln.
 • Huvudvärk, magsmärtor och uppkastning.
 • Röd, svullen eller flagnande hud.
 • Plötslig synförlust eller förlust av hörseln.
 • Minnesförlust och krampanfall.

Några viktiga fakta om Cialis

Cialis skyddar inte mot sexuellt överförda sjukdomar.

Cialis förhindrar inte graviditet.

Cialis skall användas med försiktighet och endast enligt en läkares föreskrift. Speciellt om du är över 60 år gammal.

2